Soobin Hoàng Sơn - Trò Chơi - Single (2020)


Soobin Hoàng Sơn - Trò Chơi - Single (2020)
Thể loại: 21/11/2020
Phát hành: R&B/Soul
Exclusive Licensed to WM Vietnam, ℗ 2020 SPACESPEAKERS
Tracklist:
01 Trò Chơi 
Yêu cầu nhạc - Giao lưu thành viên yêu nhạc tại đây
https://www.facebook.com/groups/losslesszoneauthor
Lốt Lét Zon
vẫn đang suy nghĩ viết cái gì đó thiệt ngầu :3.