BOBBY - LUCKY MAN (2021) | LossLess Zone


BOBBY - LUCKY MAN (2021) | LossLess Zone 
Thể loại: K-Pop
Phát hành: 25/01/2021
℗ 2021 YG Entertainment, under license to YG PLUS
Tracklist:
01 U MAD
02 SKIT 1
03 RocKstaR
04 NO TIME
05 BrEAk It DoWn
06 SKIT 2
07 In THE DaRk
08 LiLaC
09 Ur SOUL Ur BodY (feat. DK)
10 SKIT 3 (feat. Omar)
11 GOrGeOuS
12 LiAr
13 HeartBROKEN PlaYBoY
14 SKIT 4
15 RaiNinG (feat. JU-NE)
16 Let iT Go
17 DeViL 
Yêu cầu nhạc - Giao lưu thành viên yêu nhạc tại đây
https://www.facebook.com/groups/losslesszone

author
Lốt Lét Zon
vẫn đang suy nghĩ viết cái gì đó thiệt ngầu :3.