Rắn Cạp Đuôi - Ngủ Ngày Ngay Ngày Tận Thế (2021) | LossLess Zone


Rắn Cạp Đuôi - Ngủ Ngày Ngay Ngày Tận Thế (2021) | LossLess Zone
Thể loại: Electronic
Phát hành: 16/07/2021
℗ 2021 Subtext / Multiverse LTD

• Tracklist:
01 Images
02 Eri Eri Eri Eri Eri Rema Rema Rema Rema Rema
03 Distant People
04 Mực Nang
05 Infinite
06 Aztec Glue
07 Denial And Caves
08 Đme Giựt Mồng

• Yêu cầu nhạc - Giao lưu thành viên yêu nhạc tại đây
https://www.facebook.com/groups/losslesszone

author
Lốt Lét Zon
vẫn đang suy nghĩ viết cái gì đó thiệt ngầu :3.