Robbie Williams - XXV (Deluxe Edition) (2022) | LossLess Zone


Robbie Williams - XXV (Deluxe Edition) (2022) | LossLess Zone
Thể loại: Pop
Phát hành: 09/09/2022
℗ 2022 Robert Williams / Farrell Music Limited

• Tracklist:
01 Let Me Entertain You (XXV)
02 Come Undone (XXV)
03 Love My Life (XXV)
04 Millennium (XXV)
05 The Road to Mandalay (XXV)
06 Tripping (XXV)
07 Bodies (XXV)
08 Candy (XXV)
09 Supreme (XXV)
10 Strong (XXV)
11 Eternity (XXV)
12 No Regrets (XXV)
13 She's the One (XXV)
14 Feel (XXV)
15 Rock DJ (XXV)
16 Kids (XXV)
17 Angels (XXV)
18 Lost (XXV)
19 Nobody Someday (XXV)
20 Lazy Days (XXV)
21 Hot Fudge (XXV)
22 Sexed Up (XXV)
23 More Than This (XXV)
24 Disco Symphony (XXV)
25 Better Man (XXV)
26 Home Thoughts from Abroad (XXV)
27 The World and Her Mother (XXV)
28 Into the Silence (XXV)
29 Angels (Beethoven AI) [XXV]

• Giao lưu thành viên yêu nhạc tại đây
https://www.facebook.com/groups/losslesszone

author
Lốt Lét Zon
vẫn đang suy nghĩ viết cái gì đó thiệt ngầu :3.