Lei Jia, Zhou Shen & YiLin Zhang - 《人世间》 电视剧原声带 [Nhạc Phim Truyền Hình Nhân Thế Gian] (2024) | LossLess Zone


Lei Jia, Zhou Shen & YiLin Zhang - 《人世间》 电视剧原声带 [Nhạc Phim Truyền Hình Nhân Thế Gian] (2024) | LossLess Zone
Thể loại: Soundtrack
Phát hành: 17/02/2024
℗ 2024 百纳娱乐

• Tracklist:
01 人世间(电视剧《人世间》主题曲)
02_人世间(电视剧《人世间》主题曲)- 伴奏版
03 光子片(电视剧《人世间》歌曲)
04_光子片(电视剧《人世间》歌曲)- 伴奏版
05 主题(《人世间》电视剧配乐) (OB版)
06 回忆哼鸣(《人世间》电视剧配乐)
07 家(《人世间》电视剧配乐)
08 国(《人世间》电视剧配乐)
09 北国舞曲(《人世间》电视剧配乐)
10 时间(《人世间》电视剧配乐)
11 初见(《人世间》电视剧配乐)
12 郑娟与周秉昆(《人世间》电视剧配乐)
13_母亲(《人世间》电视剧配乐)- 东北哼鸣版
14_父子(《人世间》电视剧配乐)_大提琴版
15 欣欣向荣(《人世间》电视剧配乐)
16 交织(《人世间》电视剧配乐)
17 事与情(《人世间》电视剧配乐)
18_主题(《人世间》电视剧配乐)- 口风琴版
19 商量(《人世间》电视剧配乐)
20 人与情(《人世间》电视剧配乐)
21_主题(《人世间》电视剧配乐)- 变奏03带女声哼鸣版
22 对决(《人世间》电视剧配乐)
23_幽默(《人世间》电视剧配乐)_小步舞曲版
24 分与别(《人世间》电视剧配乐)
25 温暖(《人世间》电视剧配乐)
26 主题之忧伤(《人世间》电视剧配乐)
27 幽默之扯淡(《人世间》电视剧配乐)
28_主题(《人世间》电视剧配乐)- 变奏03大提琴版
29 离世(《人世间》电视剧配乐)
30 爱与情(《人世间》电视剧配乐)
31 刑与场(《人世间》电视剧配乐)
32 幽默(《人世间》电视剧配乐)
33 世故(《人世间》电视剧配乐)
34 片头(《人世间》电视剧配乐)

• Giao lưu thành viên yêu nhạc tại đây
https://www.facebook.com/groups/losslesszone

author
Lốt Lét Zon
vẫn đang suy nghĩ viết cái gì đó thiệt ngầu :3.